Sri Lanka’s 71st National Day was also celebrated in the Black Sea Region of Turkey. In a reception hosted by the Hon. Consul Attila Ataman in Trabzon key officials, political leaders, businessmen and media personnel participated.

Sri Lanka’nın 71. Ulusal Günü Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde de kutlandı. Fahri Konsolos Atilla Ataman’nın ev sahipliği yaptığı Resepsiyona Trabzon’nun önemli yetkilileri, siyasi liderler, işadamları ve medya çalışanları katıldı.